Genel Bilgi

Değerli bilim insanları;

2023 Vizyonunda Üniversitelerin Araştırma Laboratuvarları Çalıştayı değerli akademisyen ve araştırmacıların katkılarıyla I. si Dicle Üniversitesinde, II. si Dumlupınar Üniversitesinde gerçekleştirilmiştir. Bu çalıştaylarda Araştırma Merkezi Altyapı Sorunları, Bütçe Sorunları, Personel İstihdamı, Dünyada Araştırma Merkezlerinin Durumu ve Merkezlerin Sürdürülebilirliğine yönelik konular ele alınmıştır. 

Bu bilgiler ışığında Kalkınma Bakanlığı ve Araştırma Merkezlerinin katkılarıyla 03.07.2014 yılında 6550 sayılı Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanun ile 28.05.2015 yılında ilgili kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmelik çıkarılmıştır. Çıkarılan bu kanun ve yönetmeliğin sürdürülebilirliğini araştırmak üzere Artvin Çoruh Üniversitesi Bilim-Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezinde 01-03 Haziran 2016 tarihleri arasında 2023 Vizyonunda Üniversitelerin Araştırma Laboratuvarları Çalıştayı-III gerçekleştirelecektir.