PROGRAM

 

1 Haziran 2016

10:00-11:30

AÇILIŞ

 • Yrd. Doç. Dr. Emrah PEŞMAN - Artvin Çoruh Üniversitesi BİLTEKMER Müdürü
 • Prof. Dr. Mehmet DUMAN - Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü
 • Prof. Dr. Ensar GÜL
 • Prof. Dr. Durmuş GÜNAY
 • Mehmet KOCATEPE-Artvin Belediye Başkanı
 • Kemal CİRİT-Artvin Valisi

11:30-12:00

Laboratuvar Cihazı Tedarikçilerinin Stantlarının Gezilmesi

12:15-12:45

Artvin Çoruh Üniversitesi Bilim-Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezinin Gezilmesi

12:45-14:00

Öğle Yemeği

14:00-15:30

I.OTURUM - Araştırma Merkezlerinin Güncel Sorunları ve Çözüm Önerileri

Oturum Başkanı: Doç.Dr. Alpaslan DUYSAK (Dumlupınar Üniversitesi)

Konuşmacılar:

 • II. Çalıştayın Sonuç Bildirgesi Üzerine Değerlendirmeler - Doç.Dr. Alpaslan DUYSAK (Dumlupınar Üniversitesi-İleri Teknolojiler Merkezi Müdürü)

Tartışma: Kalkınma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı*, Devlet Personel Başkanlığı Yetkililerinin katılımıyla

*Katılım sağlanması durumunda

15:30-16:00

Çay-Kahve Arası

16:00-17:15

II. OTURUM - Araştırma Merkezlerinin İşlevselliği

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Sami İMAMOĞLU (Bursa Teknik üniversitesi)

Konuşmacılar:

 • Merkezi Araştırma Laboratuvarı Kurulumu Tecrübe Paylaşımı ve Yeni Trendler - Prof. Dr. Vural BÜTÜN (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi)
 • Merkezi Araştırma Laboratuvarlarının Lisansüstü Çalışmalara Katkısı - Prof. Dr. Siyami KARAHAN (Kırıkkale Üniversitesi)
 • Araştırma Merkezleri Gelir Kaynakları ve Artırma Stratejileri - Doç. Dr. Mehmet Fatih CENGİZ (Akdeniz Üniversitesi)

17:15-17:45

Çay-Kahve Arası

17:45-18:15

Ara Oturum - Tedarikçiler Gözüyle Araştırma Merkezleri

Konuşmacılar:

 • Zeiss

18:15-19:00

Rapor Hazırlanması

Moderatör: Dr. Volkan ÖZGÜZ (Sabancı Üniversitesi)

Raportörler: 

 • Yrd. Doç. Dr. Mustafa Kemal GÜMÜŞ (Artvin Çoruh Üniversitesi)
 • Yrd. Doç. Dr. Ertuğrul ÖZDEMİR (Artvin Çoruh Üniversitesi)

19:30

Akşam Yemeği

 

 

 

2 Haziran 2016

09:30-10:15

Küresel Rekabet Ortamında Türk Yükseköğretim ve Araştırma Ekosisteminin Değerlendirilmesi – Prof. Dr. Hasan MANDAL (YÖK Yürütme Kurulu Üyesi)

10:15-11:30

IV. OTURUM - 6550 Sayılı Kanun Kapsamındaki Gelişmeler

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Nevres Hürriyet AYDOĞAN (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi)

Konuşmacılar:

 • 6550 Sayılı Kanun Kapsamında Yapılan Çalışmalar - Özgür Kadir ÖZER (Kalkınma Bakanlığı)
 • 6550 Sayılı Kanun ve Yönetmeliği - Dr. Volkan ÖZGÜZ (Sabancı Üniversitesi)
 • Merkezi Araştırma Laboratuvarlarının Finansman İhtiyaçları – Kalkınma Bakanlığı

11:30-11:45

Çay-Kahve Arası

11:45-12:30

V. OTURUM - Üniversite - Sanayi İşbirliği Kapsamında Araştırma Merkezlerinin Rolü

Oturum Başkanı: Prof.Dr. Temel ÖZEK (Anadolu Üniversitesi)

Konuşmacılar:

 • Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği ve Ar-Ge Reform Paketi - Uzman Ahmet Yaşar ŞADAN (Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı)
 • 2023 Vizyonunda Bilim ve Teknolojinin Merkezi: Merkezi Araştırma Laboratuvarları - Prof. Dr. Emir Baki DENKBAŞ (Hacettepe Üniversitesi)
 • Üniversite Sanayi İşbirliği Kapsamında Araştırma Merkezlerinin Rolü - Yrd. Doç. Dr. Naim DENİZ (Üsküdar Üniversitesi)

12:30-14:00

Öğle Yemeği

14:00-15:00

VI. OTURUM (Laboratuvar Yönetim Sistemleri)

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Meriç BAKİLER (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi)

Konuşmacılar:

 • Ulusal Merkez Olarak UNAM Modeli - Prof. Dr. Hilmi Volkan DEMİR, Yrd. Doç. Dr. T. Serkan KASIRGA (Bilkent Üniversitesi)

15:00-15:30

Çay-Kahve Arası

15:30-16:15

VII. OTURUM (Akreditasyon ve Sürdürülebilirlik)

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Celal DURAN (Karadeniz Teknik Üniversitesi)

Konuşmacılar:

 • Yrd. Doç. Dr. Cemalettin BALTACI (Gümüşhane Üniversitesi)
 • Türk Akreditasyon Kurumu Tanıtımı - Uzman Yrd. Semih ÖZAKAR (TÜRKAK)

16:15-16:45

Çay-Kahve Arası

16:45-17:00

2023 Vizyonunda Üniversitelerin Araştırma Laboratuvarları Çalıştayı IV Yerinin Belirlenmesi.

17:00-17:45

Rapor Hazırlanması ve Önerilerin Alınması

Moderatör: Prof. Dr. Emir Baki DENKBAŞ (Hacettepe Üniversitesi)

Raportörler:

 • Doç. Dr. Melahat ÖZCAN (Artvin Çoruh Üniversitesi)
 • Yrd. Doç. Dr. Evrim ÖZKAYNAK KANMAZ (Artvin Çoruh Üniversitesi)

19:30

Akşam Yemeği

 

3 Haziran 2016

09:00-17:30

Gezi Programı